Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

κολυμβητηριο Eρμούpolice (3)

απαντήσεις για την νομιμότητα του έργου δίνει σήμερα με δημόσια δήλωση ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Κ.Παναγιώτης Καρακατσάνης.

την δήλωση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ