Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Αποδοχή του αιτήματος να γίνει διαγωνισμός για γραμμή δημόσιας υπηρεσίας Πειραιά- Σύρου-Σάμου-Ικαρίας με επιστροφή


Αποδοχή του αιτήματος του Δημάρχου της Ερμούπολης και των φορέων της Σύρου, προκειμένου να γίνει διαγωνισμός για γραμμή δημόσιας υπηρεσίας Πειραιά- Σύρου-Σάμου –Ικαρίας με επιστροφή, έκανε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ο διαγωνισμός θα προβλέπει τη σύνδεση της Σύρου με την Σάμο και την Ικαρία δύο φορές την εβδομάδα και σε περίπτωση που η ακτοπλοϊκή εταιρεία που θα «πάρει» τη γραμμή αποδεχθεί να εκτελεί και τρίτο δρομολόγιο, μπορεί ο αριθμός των δρομολογίων να φτάσει τα τρία την εβδομάδα.

Ο δήμαρχος της Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας εξέφρασε την ικανοποίηση του από αυτήν την εξέλιξη και ιδιαίτερα από το ότι η ακτοπλοϊκή γραμμή που προκηρύσσεται είναι με επιστροφή, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να ανταποκριθούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και να καλύψουν την κρίσιμη αυτή για τη Σύρο γραμμή.syrostoday.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΔΕΤ προς ΟΤΕ: Κανείς μας δεν έχει δικαίωμα ελέγχου του περιεχομένου

Απαράδεκτη και καταχρηστική χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας την ερμηνεία που δίνει ο ΟΤΕ στους όρους της σύμβασής του με το ΕΔΕΤ, για τη χρήση του δικτύου οπτικών ινών που διασυνδέει τους φορείς του. Απαντά έτσι σε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση του Οργανισμού, με την οποία ο ΟΤΕ ζητά να ελέγξουν μαζί ότι το δίκτυο οπτικών ινών χρησιμοποιείται για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, επικαλούμενος «σαφή, καταγγελόμενη παραβίαση με τη λειτουργία του Athens Indymedia μέσω του ΕΜΠ».
Όπως διευκρινίζει ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ, καθηγητής κος Παναγιώτης Τσανάκας απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του In.gr Τεχνολογία: Ο ΟΤΕ, όπως άλλωστε και το ίδιο το ΕΔΕΤ, δεν έχει το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας στο δίκτυο οπτικών ινών. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει ότι το δίκτυο αυτό δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα που διασυνδέει ή τρίτους, δηλαδή όχι για τους δεδηλωμένους εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς των ίδιων των φορέων.
Το εξώδικο του ΟΤΕ
Στις 30 Ιουνίου 2009 επιδόθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας εξώδικη δήλωση-πρόσκληση από τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ επικαλείται ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ.Ηλίας Παλατίδης με την οποία ο βουλευτής Σερρών του ΛΑ.Ο.Σ «καταγγέλλει ότι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο [..] επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτο που εμφανίζεται με την ιστοσελίδα Athens Indymedia, ο οποίος προβαίνει στη χρήση των συγκεκριμένων ινών και γενικότερα του συγκεκριμένου δικτύου για σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία σχέση με την έρευνα και την εκπαίδευση».
Ως εκ τούτου, ο ΟΤΕ ζητά να ελεγχθεί ότι το δίκτυο χρησιμοποιείται για ερευνητικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς, «όπως προβλέπεται από σχετικό όρο στη μεταξύ τους σύμβαση».
Ο ΟΤΕ αναφέρεται σε άρθρο της σύμβασης στο οποίο ορίζεται ότι η χρήση των ινών αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των φορέων του Δημοσίου. Μέσω των φορέων αυτών, δεν επιτρέπεται να έχουν άλλοι φορείς ή τρίτοι πρόσβαση στις εν λόγω ίνες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ο ΟΤΕ ζητά εντός πέντε ημερών να οριστούν εκπρόσωποι με τους οποίους θα προβεί από κοινού με το ΕΔΕΤ σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το ΕΜΠ χρησιμοποιεί τις ίνες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και όχι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, διαφορετικά.
Τέλος, ο ΟΤΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι εάν το ΕΔΕΤ δεν ορίσει εκπροσώπους για τον έλεγχο εντός της προθεσμίας, θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης, και θα ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας εκ του λόγου αυτού.
Να σημειώσουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη, θα σήμαινε την αποκοπή της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας από το διεθνές Ίντερνετ και θα απέκλειε την μεταξύ τους επικοινωνία.
Η απάντηση του ΕΔΕΤ
Το ΕΔΕΤ ανταποκρίθηκε δια του νόμιμου εκπροσώπου και προέδρου του ΔΣ της, καθηγητή Παναγιώτη Τσανάκα. Στην απαντητική του επιστολή, το Εθνικό Ίδρυμα διευκρινίζει ότι η διαπίστωση της συμβατικά ορθής χρήσης των ινών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. αφορά στην πιστοποίηση ότι οι συγκεκριμένες ίνες καταλήγουν σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα και, στην συγκεκριμένη περίπτωση, στον χώρο του ΕΜΠ.
Αναφορικά δε με την συμβατική υποχρέωσή του να δεσμεύσει τους φορείς του με τον πιο πρόσφορο τεχνικά και νομικά τρόπο ότι οι ίνες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, το ΕΔΕΤ απαντά ότι όλοι οι φορείς έχουν αποδεχτεί σχετικό κανονισμό χρήσης του δικτύου και ότι, οι ιδρυτικοί νόμοι κάθε φορέα προσδιορίζουν τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό σκοπό τους.
Ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ όμως, χαρακτηρίζει καταχρηστική την ερμηνεία που δίνει ο ΟΤΕ στον όρο της σύμβασης που προβλέπει ότι το δίκτυο οπτικών ινών του ΟΤΕ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
«Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση», λέει χαρακτηριστικά ο καθηγητής κος Τσανάκας ότι, «το ΕΔΕΤ με τη σύμβαση αυτή έχει παραχωρήσει το δικαίωμα στον ΟΤΕ να ελέγχει το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας, δικαίωμα το οποίο άλλωστε δεν έχει καν το ίδιο το ΕΔΕΤ» και εξηγεί:
Το ΕΔΕΤ αποτελεί τον κρατικό φορέα που αναπτύσσει και λειτουργεί το δίκτυο κορμού, με τον οποίο διασυνδέονται οι δημόσιοι και ερευνητικοί φορείς της χώρας. Η ευθύνη της ΕΔΕΤ Α.Ε. περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού και όχι στη διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και της δικτυακής υπηρεσίας στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος.
Στην απαντητική επιστολή του ΕΔΕΤ ορίζεται ότι η εταιρεία εκπροσωπείται στον έλεγχο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρόεδρο του ΔΣ της, καθηγητή κο Παναγιώτη Τσανάκα. Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας ότι, ο ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώσει λεπτομερώς το ΕΔΕΤ σχετικά με την διεκπεραίωση του ελέγχου, αφού προφανώς δεν συμφωνούν στην ερμηνεία του σχετικού όρου της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα...