Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

στροφή Ιερώνυμου.....

απότομη στροφή επέλεξε να κάνει για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας περισσότερες ώρες για το μάθημα στα σχολεία αλλά και την αποστολή νέας εγκυκλίου που να διευκρινίζει ότι τα Θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικά.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιερώνυμος ζητά:1.Nα αποστείλει ο υπ. Παιδείας εγκύκλιο στα σχολεία περί της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών

2. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Δευτεροβάθμιον, Γενικήν, Τεχνικήν καί Επαγγελματική Εκπαίδευσις

3. Να διοριστούν Θεολόγοι γιά την διδασκαλία του μαθήματος.

4. Να αξιοποιούνται Θεολόγοι για τον Θρησκευτικών Τουρισμών.

5.Να διοριστούν Θεολόγοι και για την ξενάγηση στα Μουσεία τις εκθέσεις βυζαντινών ή Μεταβυζαντινών Κειμηλίων.

6.Συμμετοχή των πτυχιούχων τής Θεολογίας εις διαγωνισμούς, εις τους οποίους μετέχουν και οι πτυχιούχοι των λοιπών Θεωρητικών Σχολών.

7. Διορισμό 100 Θεολόγων εις το ποιμαντικό έργον της Εκκλησίας.


Ελλάς Ελλήνων <<Ευρωπαίων>> χριστιανών