Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Σεμινάρια της Ερμούπολης

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης κλείνουν φέτος τα 25 χρόνια. Διοργανώνονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων.

Στις φετινές εκδηλώσεις υπάρχουν σεμινάρια που αφορούν τα δίκτυα, της νέες τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το πρόγραμμα των σχετικών σεμιναρίων και εργαστηρίων είναι:

  1. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές: Η αναπτυξιακή σκοπιά. Πέμπτη 9 Ιουλίου 18:30-21:00
  2. Utilization of Renewable Energy Sources (RES) and Information and Communication Technologies (ICT) for the Production and Management of Energy in Islands and Remote Areas. Παρασκευή 10 Ιουλίου 9:30-13:30
  3. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των ΤΠΕ για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Παρασκευή 10 Ιουλίου 18:30-21:00
  4. Broadband Networks. Σάββατο 11 Ιουλίου 9:30-13:30
  5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου - Ψηφιακό Χάσμα στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές. Σάββατο 11 Ιουλίου 18:30-21:00
  6. Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων κάθε ενότητας - Γενική συζήτηση. Κυριακή 12 Ιουλίου 9:30-13:30

Παράλληλη δραστηριότητα - Πειραματικό Εργαστήρι

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα λειτουργεί σε παράπλευρο χώρο πρακτικό εργαστήριο για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση κάθε ενδιαφερόμενου πάνω σε εφαρμογές ασυρμάτων δικτύων, Ανοιχτού Λογισμικού και χρήσης των Google Apps.

Όλα τα παραπάνω σεμινάρια και οι παράπλευρες εκδηλώσεις θα γίνουν στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.www.cywn.gr

Διαβάστε περισσότερα...Προσφυγή του ΔΣΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της ΚΥΑ σχετικά με την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Καταχωρήθηκε: 26-06-2009

Αθήνα, 26.6.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφυγή του ΔΣΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της ΚΥΑ σχετικά με την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της με αριθ. 1038460/2439/Β0010 κοινής αποφάσεως των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού (ΦΕΚ Β’ 792, 29.4.2009).
Ο αιγιαλός και η παραλία είναι κοινόχρηστα πράγματα εκτός συναλλαγής, όπως προκύπτει από τα άρθρα 966-970 του ΑΚ και τα άρθρα 2,13,14 και 15 του ν.2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας και ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Συνέπεια του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, είναι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τις ζώνες αυτές και η ακώλυτη χρήση τους αλλά και η απαγόρευση της αποκλειστικής χρήσης τους μόνο από περιορισμένο αριθμό πολιτών.
Η προσβαλλόμενη όμως ΚΥΑ περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες είτε δεν βρίσκουν έρεισμα στο ν. 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας, είτε αντιβαίνουν προς τις υποχρεώσεις που αυτός επιβάλλει, ιδίως επειδή δεν διασφαλίζουν τη διατήρηση των παραχωρούμενων χώρων ως κοινοχρήστων, δεν προβλέπουν την προστασία τους ως ευπαθή οικοσυστήματα και αναιρούν τον κύριο προορισμό τους, που είναι το δικαίωμα της ελεύθερης και ακώλυτης πρόσβαση των πολιτών προς αυτές, δικαίωμα το οποίο θέτουν τελικά υπό την αίρεση την ικανοποίησης οικονομικών δικαιωμάτων πρωτίστως.
Ειδικότερα, εκτός εξουσιοδοτήσεως είναι και η διάταξη της ΚΥΑ, με την οποία οι αρμόδιοι Υπουργοί εγκρίνουν άνευ άλλου τινός και εκ των προτέρων, την οποιαδήποτε περαιτέρω μεταβίβαση της απλής χρήσης από τους ΟΤΑ σε οποιονδήποτε τρίτο. Η διαχείριση όμως των εν λόγω κοινοχρήστων πραγμάτων, ανήκει στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, αφού η παραχώρηση αυτή έχει ως άμεση και αναγκαία συνέπεια την ευθεία επέμβαση στο δικαίωμα των τρίτων προς ακώλυτη χρήση του κοινοχρήστου πράγματος. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανεπίτρεπτη η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τους Υπουργούς στους ΟΤΑ για περαιτέρω μεταβίβαση χρήσης σε τρίτους καθώς πλέον δεν θα διενεργείται κανένας έλεγχος από το κράτος, που έχει κατά το Σύνταγμα και τους νόμους την αρμοδιότητα για τη διαχείριση και την προστασία των εν λόγω κοινοχρήστων αγαθών.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΗΓΗ : http://www.dsa.gr/index.phtml

Διαβάστε περισσότερα...