Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

ανακοίνοση της συγκλήτου και πρυτανείας του ΑΠΘ

το mail που στάλθηκε σ όλους τους φοιτητές του ΑΠΘ όπως δημοσιεύθηκε στο athens.indymediaorg .δεν καταλαβαίνουμε αν αποφάσισε η πρυτανεία να καταγγείλει τις συμβάσεις.


Ανακοίνωση Συγκλήτου και Πρυτανείας
Θεσσαλονίκη 30-3-09
Όπως επανειλημμένα έχει διατυπωθεί, το ΑΠΘ θεωρεί ότι οι βασικές λειτουργίες του δεν πρέπει να ανατίθενται σε εργολαβίες, αλλά να εκτελούνται από προσωπικό, το οποίο εντάσσεται άμεσα σε αυτό. Εκφράζεται εν τω μεταξύ η δέσμευση να συνεχισθούν με την ίδια επιμονή οι προσπάθειες ώστε να διασφαλισθούν οι καλύτεροι δυνατοί εργασιακοί όροι για όλους τους εργαζόμενους στις εργολαβίες του Α.Π.Θ. Θα ενταθούν οι προσπάθειες, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία για την κατ ευχή επίλυση του προβλήματος. Το θέμα θα τεθεί στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

Από την Πρυτανεία