Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Κινίματα ελεύθερου λογισμικού

Πειραιάς, Τρίτη 7 Απριλίου 2009

Ελεύθερο Λογισμικό

Η μεγάλη χρήση του ιντερνέτ σε όλο τον κόσμο διαμορφώνει πλέον νέες συνθήκες για το πως μοιραζόμαστε αυτά που δημιουργούμε ή αγοράζουμε.

Οι κεφαλαιοκράτες της ψηφιακής εποχής με την υποστήριξη του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) κατευθύνουν και ελέγχουν τη γνώση, την πληροφορία και την κουλτούρα που παράγεται στον ψηφιακό κόσμο.

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχοντας τη δυνατότητα μιας μαζικής επικοινωνίας και διάχυσης των πληροφοριών χωρίς τα εμπόδια του τόπου και του χρόνου, κρύβουν μέσα τους ευκαιρίες για την αποδέσμευση της γνώσης από τα δεσμά της ιδιοκτησίας.

Αποτέλεσμα της νέας αυτής κατάστασης είναι και η δημιουργία ελεύθερου λογισμικού το οποίο έχει άμεσες συνέπειες και στην κοινωνία.

Το ελεύθερο λογισμικό δίνει ορμή στο ομότιμο κίνημα και το εμπλουτίζει με νέες αξίες όπως σεβασμό, συνεργασία ,αλληλεγγύη και κοινοκτημοσύνη.

Δεν υπόκειται σε εμπορικές σχέσεις αγοραστή-πωλητή και απελευθερώνει τη χρήση, την τροποποίηση και τη διανομή.

Έτσι δημιουργούνται πιο εξελιγμένα λογισμικά αφού είναι προϊόντα μιας συλλογικής διαδικασίας με μη εμπορικά κίνητρα.

Το κίνημα ελεύθερου λογισμικού δεν καταλύει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής στη βιομηχανία λογισμικών.

Ωστόσο δημιουργεί μια παράλληλη οικονομία βασισμένη σε νέες αρχές που μπορεί να υπερβεί την κυρίαρχη καπιταλιστική στον συγκεκριμένο τομέα.

Η επιτυχής εξέλιξη κάθε τέτοιου εγχειρήματος βασίζεται στις κοινότητες που το υποστηρίζουν, τα μέλη των οποίων, προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στο στόχο της προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εμπορευματικές λογικές του καπιταλισμού αντιτίθενται σε τέτοιου είδους εγχειρήματα με αποτέλεσμα να δημιουργείται διαπάλη απ τη μια προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης και απ την άλλη της εμπορευματοποίησης.

Δεν πρέπει να μένουμε αμέτοχοι αλλά να ενισχύουμε με τη δράση μας τέτοιου είδους κινήματα που επιτίθενται ουσιαστικά στο υπάρχον κοινωνικό σύστημα.

από: athens.indymedia.org