Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας έχει κινήσει η Κομισιόν,

Διαδικασία προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας έχει κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη κοινοποίηση από τη χώρα μας μέτρων για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει, όπως όφειλε με βάση την κοινοτική οδηγία, ένα εθνικό σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων που έχουν συντελεστεί στην επικράτειά της.

Η οδηγία 2004/80/ΕΚ προβλέπει ότι «τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο των εθνικών τους ρυθμίσεων υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στο αντίστοιχο έδαφός τους, το οποίο διασφαλίζει εύλογη αποζημίωση των θυμάτων».

Σε ό,τι αφορά την πορεία εφαρμογής της οδηγίας από τα υπόλοιπα κράτη- μέλη, η Επιτροπή αναφέρει ότι 22 κράτη-μέλη κοινοποίησαν μέτρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (1η Ιανουαρίου 2006) ενώ τέσσερα κράτη-μέλη (Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία) κοινοποίησαν μέτρα αλλά αφού είχε λήξει η προθεσμία.

πηγή: tvxs