Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

Κάλυψη ΙΚΑ και για ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το ΙΚΑ είναι υποχρεωμένο να καλύψει το σύνολο των νοσηλίων, στην περίπτωση εισαγωγής του ασθενούς σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω επείγουσας ανάγκης.

Ειδικότερα, αν οι ασφαλισμένοι εισαχθούν σε μη συμβεβλημένο με τον ασφαλιστικό τους φορέα θεραπευτήριο λόγω επείγουσας ανάγκης, είτε διότι τα συμβεβλημένα θεραπευτήρια δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ασθενούς και οποιαδήποτε αναβολή αποτελεί κίνδυνο για την ζωή ή υγεία του ασθενούς, τότε νομοθετικά οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καλύψουν στο σύνολό τους τα νοσήλια των ασφαλισμένων.

Αντίστοιχα, τα έξοδα των νοσηλευμένων θα καλυφθούν και στις "όλως εξαιρετικές" περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι καταφύγουν σε μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα συμβεβλημένα δεν μπορούν να παράσχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας λόγω έλλειψης σύγχρονων υποδομών, ή και λόγω έλλειψης του απαραίτητου εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Οι αποφάσεις αυτές (1187 και 1188/2009) εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγή δύο ασφαλισμένων γυναικών στο ΙΚΑ-TEAM, όπου στην πρώτη περίπτωση δεν υπήρχε κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας για την ασφαλισμένη σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η γυναίκα κατέφυγε σε ιδιωτική κλινική για θεραπεία εμβολισμού και εμφράξεως ύστερα από πέντε ανευρύσματα εγκεφάλου. Και στις δύο περιπτώσεις το ΙΚΑ αρνήθηκε να καταβάλει στο σύνολό τους τα νοσήλια. Αναμένεται ωστόσο οι αποφάσεις να τύχουν εφαρμογής σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε βάση συνταγματικών επιταγών και νομοθεσίας που αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων.

πηγή : tvxs