Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ανακοίνωση του ΑΠΘ

Εστάλη η παρακάτω ανακοίνωση στα μέλη του ΑΠΘ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη, 22.4.2009, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εργαζομένων στις εργολαβίες του Α.Π.Θ. Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Να υποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργείο πρόταση νομοθετικής ρύθμισης και αιτιολογική της έκθεση, με σκοπό την ένταξη στο Α.Π.Θ., με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται σήμερα στο Α.Π.Θ. μέσω εργολαβιών. Το κείμενο της πιο πάνω πρότασης καθώς και της αιτιολογικής της έκθεσης έχουν ήδη διατυπωθεί από την Επιτροπή και εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο.

2. Με δεδομένη και γνωστή την ύπαρξη σχετικών νομικών προβλημάτων, το Α.Π.Θ. να προβεί σε ενέργειες με προοπτική την, μέσω ΑΣΕΠ, πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. που σήμερα εξυπηρετούνται από εργολαβίες.

3. Να υποδειχθεί στους ενδιαφερόμενους η άμεση υποβολή αίτησης θεραπείας ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσω του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του Α.Π.Θ., με αίτημα την επανεξέταση των υποθέσεων τους.αξιόποινες πράξεις με χρήση κουκούλαςΔύο έως δέκα χρόνια κάθειρξη προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή για αξιόποινες πράξεις με χρήση κουκούλας. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ποινή ισόβιας κάθειρξης για σοβαρές σωματικές βλάβες σε δημόσιους λειτουργούς.
Οι ποινές για βαριά παραπτώματα δεν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ούτε θα υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς των ποινών.

Ενώ συζητιέται νέο νομοσχέδιο από το υπουργείο δικαιοσύνης που μετατρέπει την κατηγορία για διατάραξη κοινής ειρήνης από πλημμέλημα σε κακούργημα, άντε και με νόμο η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 5μ.μ.


Για ανεπάρκεια προσωπικού στις κτηνιατρικές κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες καταδικάστηκε η χώρα μας από το ευρωπαϊκό δικαστήριο....
Η απόφαση αναφέρει πως λόγω της ανεπάρκειας δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά οι έλεγχοι του κρέατος που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.
κάποιες φωτογραφίες από ένα σχολείο στη Γάζα την ώρα βομβαρδισμού ... αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση των αθώων ανθρώπων στη Γάζα!
Φροντίστε να το δείτε έως το τέλος ώστε να γνωρίσετε τι είναι ο λευκός φωσφόρος και τα αποτελέσματα του!
εδώ