Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Ακυρώνει προσλήψεις το ΑΣΕΠ λόγω έλλειψης αξιοπιστίας


Σε ακύρωση 15 προσλήψεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησε το ΑΣΕΠ, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την επανάληψη της διαδικασίας από το μηδέν, με έκδοση νέας προκήρυξης.

Με 17σέλιδο πόρισμα το ΑΣΕΠ κοινοποιεί τις παρανομίες της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με υπουργό Δικαιοσύνης τότε τον Σωτήρη Χατζηγάκη, ενώ αναφέρει ότι «υπήρξε παντελής έλλειψη οποιασδήποτε αποτύπωσης κάποιας αξιολογικής κρίσης ή βαθμολογικής αξιολόγησης των υποψηφίων στα πρακτικά της Επιτροπής».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με νόμο ο συγκεκριμένος διαγωνισμός εξαιρέθηκε από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ κατά παράβαση του Συντάγματος, αφού δεν πρόκειται για ειδικό διαγωνισμό, ενώ η προκήρυξη δεν είχε ελεγχθεί από τον ΑΣΕΠ. Δεν δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους, ο υπουργός Δικαιοσύνης έπρεπε να καθορίσει με την προκήρυξη τη διαδικασία και τους όρους διεξαγωγής της συνέντευξης, και ανάμεσα σε άλλες καταγγελίες αναφέρεται ότι υποψήφιοι (οι οποίοι κατονομάζονται συγκεκριμένα) που είχαν και τα τρία κριτήρια της προκήρυξης δηλαδή βαθμό άριστα, δύο ανήλικα παιδιά και ήταν τέκνα πολύτεκνης οικογένειας έμειναν εκτός νυμφώνος χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Το ΑΣΕΠ, τέλος, αναφέρει ότι το αποκλειστικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, η συνέντευξη δεν διεξήχθη νομίμως, ενώ δεν υπάρχουν στα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού οι ερωτήσεις που έγιναν στους υποψηφίους και οι απαντήσεις που δόθηκαν, καθώς επίσης λείπει και η αξιολόγησή τους. Καταλήγει λοιπόν ότι οι πίνακες των διοριστέων ούτε συντάχθηκαν νόμιμα, ούτε ισχύουν, και ζητεί επανάληψη της διαδικασίας προσλήψεων, από την αρχή.
Πηγή: Ελευθεροτυπία,tvxs