Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Το μικρό κόμμα τρώει τον Μεγάλο Αδελφό!


Η πληροφορία είναι διασταυρωμένη: Έλληνες του εξωτερικού έχουν λάβει προεκλογικό υλικό [από ελληνικό κόμμα] που τους απεστάλη ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις κατοικίας τους, πληροφορία την οποία κατείχε μόνο το προξενείο της αντίστοιχης χώρας.
Οι Έλληνες, που ζουν στο εξωτερικό, έκαναν δήλωση στα Ελληνικά Προξενεία του τόπου κατοικίας τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους (στο εξωτερικό), δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος. Μόνο στα προξενεία γίνονται οι δηλώσεις αυτές και συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι από τους υπαλλήλους του προξενείου. Δηλαδή, το κόμμα αυτό πήρε είτε τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που συντάχθηκαν στα προξενεία, είτε αντίγραφα των δηλώσεων, κι αυτό προφανέστατα σε συνέργεια με τους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών αφού αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες των εκλογικών καταλόγων! Είμαστε βέβαιοι για το τελευταίο επειδή οι χώρες από τις οποίες πήραμε προσωπικά επιβεβαίωση για τη μαζική αποστολή επιστολών είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, αλλά και η Κύπρος(!!), πράμα που σημαίνει ότι η διακίνηση προσωπικών δεδομένων έγινε από το κέντρο διαχείρισης αυτών των πληροφοριών, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας! Αγνοούμε όμως σε πόση έκταση έχει γίνει αυτό, αν δηλαδή αποστάλθηκε το υλικό στο σύνολο όσων δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν. Ποιο είναι, λοιπόν, το κόμμα αυτό που υφάρπαξε προσωπικά δεδομένα πολιτών για να κάνει προεκλογικό spam;

Μα φυσικά το Λά.Ο.Σ.! Ποιο άλλο κόμμα θα υιοθετούσε μια παρόμοια ξεπερασμένη τακτική, που ταυτόχρονα είναι ηθικά, πολιτικά και νομικά κολάσιμη; Ο e-lawyer παραθέτει άρθρα και αποφάσεις που απαγορεύουν πλέον τέτοιου είδους πρακτικές. Διαβάστε

Το ζήτημα είναι πολιτικό, νομικό και βαθύτατα δημοκρατικό.
προσεκτικά τον πλούτο των νομικών πληροφοριών που παραθέτει και αναλογιστείτε το εύρος της αισχίστης ψηφοθηρίας που δεν λογαριάζει νόμους και ηθικούς φραγμούς προκειμένου να τσιμπήσει λίγα ψηφαλάκια ακόμα και από τους Έλληνες του εξωτερικού, που ίσως, λόγω της απόστασης, δεν έχουν και την καλύτερη ενημέρωση για την νεοελληνική πολιτική πραγματικότητα.
jungle-report.blogspot.com