Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

κίνημα ελεύθερου λογισμικού (ανάρτηση β)

προηγούμενες αναρτήσεις
ανάρτηση α
Διερεύνηση του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού


Στις αρχές του 1980 ο Richard Stallman, προγραμματιστής λογισμικού, ίδρυσε την κοινότητα GNU – Gnu’s Not Unix, η οποία είχε ως στόχο την ανάπτυξη και την διάχυση ελεύθερου λογισμικού (Hess, 2005).
Η έννοια του ελεύθερου λογισμικού, εισάχθηκε παράλληλα με την δημιουργία της κοινότητας.
Σύμφωνα με το Μανιφέστο της κοινότητας GNU, ελεύθερο λογισμικό είναι το λογισμικό που σέβεται την ελευθερία του χρήστη και χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές ελευθερίες που έχει ο χρήστης του.
Οι τέσσερεις αυτές ελευθερίες ορίζονται στις ακόλουθες:

Ελευθερία 0: η ελευθερία να λειτουργήσεις το πρόγραμμα όπως θέλεις.

Ελευθερία 1: η ελευθερία να μελετάς τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και ύστερα να τον αλλάζεις έτσι ώστε να κάνει αυτό που θέλεις.

Ελευθερία 2: η ελευθερία να μοιράζεις αντίγραφα του προγράμματος όταν το επιθυμείς.

Ελευθερία 3: η ελευθερία να μοιράζεις αντίγραφα των τροποποιημένων εκδοχών μας, όταν το επιθυμείς.

Την κίνηση αυτή, ακολούθησαν και άλλες ομάδες προγραμματιστών, δημιουργώντας διαφορετικά προγράμματα ελεύθερου λογισμικού τα οποία πάντα υπόκεινται στις βασικές αρχές της ελεύθερης αναδιανομής, της γνωστοποίησης του κώδικα προγραμματισμού και της ελεύθερης εργασίας πάνω στον κώδικα (Hemphill, 2005).
Οι ομάδες αυτές, ομάδες ακτιβισμού που συναθροίζονται γύρω από τις αξίες του ελεύθερου λογισμικού, που διεκδικούν την καθιέρωση, την διάχυση και την διατήρηση αυτών των ελευθεριών αποτελούν το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού (Stallman, 2004).
Στόχος του κινήματος είναι η απελευθέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την υποδούλωση του ιδιόκτητου λογισμικού (λογισμικό με περιορισμούς στη χρησιμοποίηση, την αντιγραφή και την τροποποίηση που επιβάλλονται από τον ιδιοκτήτη) (Stallman, 2004).
Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού, αναπτύσσεται διαρκώς και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σύστασης και συνεργασίας των ομάδων του.
Οι ομάδες ανάπτυξης του ελευθέρου λογισμικού διακρίνονται για το άνοιγμα τους στην εισαγωγή νέων μελών σε αυτές και για τις υψηλές δωρεές που λαμβάνουν από εθελοντές (Robles, 2006).
Ακόμα οι κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού χαρακτηρίζονται ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα κοινωνικού δικτύου, ως ομάδες συνεργασίας και διάχυσης της γνώσης (Masao, Tetsya, Takesi, Naoki, Matumoto, 2005).Μελίνα Δαρζέντα