Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

O Τάκης Φωτόπουλος στη Σύρο


Η ομάδα διαλέξεων του Φοιτητικού Συλλόγου ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο για τη φετινή χρονιά με μία διάλεξη/συζήτηση που αναμένουμε καιρό:

"Συστημική κρίση και η ανάγκη για ένα νέο αντισυστημικό κίνημα με βαση τις τοπικές κοινωνίες".

Ομιλητής: Τάκης Φωτόπουλος.

Ο Τάκης Φωτόπουλος στην ομιλία του θα αναπτύξει το θέμα γιατί η σημερινή παγκόσμια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, και φυσικά οικολογική, είναι συστημική κρίση: δηλαδή, μπορεί να αναχθεί σε εγγενείς τάσεις του ίδιου του συστήματος της οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και κυρίως στην τάση συγκέντρωσης εξουσιας/δυναμης σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα που οι θεσμοί αυτοί δημιουργούν. Με βάση αυτή την προβληματική, προκύπτει αυτονόητη η ανάγκη ριζικής αποκέντρωσης της εξουσίας /δύναμης—μιας αποκέντρωσης που θα φθάνει στις τοπικές κοινωνίες και, μέσα από αυτές, στον ίδιο τον πολίτη. Εξ ου και η ανάγκη για ένα νέο μαζικό αντισυστημικο κίνημα που θα παλέψει για μια πραγματική δημοκρατία, όπου ο Δήμος, δηλαδή οι δημοτικές συνελεύσεις των πολιτων , θα αποτελεί την κεντρική μονάδα πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας και όπου οι συνελεύσεις αυτές, συνομονδιοσποποιούμενες, θα παίρνουν όλες τις βασικές πολιτικές, οικονομικές και γενικότερα κοινωνικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, αντί για τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ, όπως σήμερα, που μας έχουν φέρει σε αυτή την καταστροφική κρίση.

Τρίτη 16 Ιουνίου, ώρα 20.00, Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου (όπισθεν Δημαρχείου)

http://dpsdfs.blogspot.com/