Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

ανακαίνιση


όπως καταλάβατε το blogάκι ανακαινίστηκε!!
ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί..... έχασα και το blog list μου (πατάτα έκανα...πολλά έχασα)
έβαλα ένα template ποιο συμβατό με την google και ποιο ελαφρύ
μέχρι την Δευτέρα πιστεύω να είναι έτοιμο
ελπίζω να σας αρέσει