Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Κώλυμα της Κομισιόν σχετικά με τη συνεργασία ΟΤΕ-Ντόιτσε Τέλεκομ

Εσπευσμένη μετάβαση στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΟΤΕ Π. Βουρλούμης, προκειμένου να συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από κωλύματα που προβάλουν οι Ευρωπαίοι σχετικά με τη συνεργασία ΟΤΕ - Ντόιτσε Τέλεκομ. Η γερμανική εταιρεία απειλεί τον ΟΤΕ ότι εάν δεν διευθετηθεί άμεσα η υπόθεση, η συμφωνία θα ακυρωθεί εξ ολοκλήρου.

Η Κομισιόν προβάλει δυσκολίες στη συνεργασία των δύο εταιρειών γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων.