Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

πρόστιμο 1.500.000 ευρώ στον ΟΤΕ

πρόστιμο ύψους 1.500.000 ευρώ στον ΟΤΕ αποφάσισε η Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για εκπρόθεσμη υποβολή κοστολογικών στοιχείων.

Η ΕΕΤΤ επισημαίνει πως με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ο ΟΤΕ όφειλε να υποβάλει όλα τα αναγκαία για τον κοστολογικό έλεγχο με τις καταστάσεις λογιστικού διαχωρισμού του χρονικού διαστήματος 2007 - 2009 στο τέλος Ιουλίου 2008.