Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

ΟΤΕΟ άνθρωπος είναι υπάλληλος του ΟΤΕ. Έχει πάει σε ένα καφάο του ΟΤΕ για να διορθώσει κάτι και μιλάει επί 45 λεπτά μετρημένα στο τηλέφωνο. Άλλος πληρώνει.