Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Σεμινάρια της Ερμούπολης

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης κλείνουν φέτος τα 25 χρόνια. Διοργανώνονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων.

Στις φετινές εκδηλώσεις υπάρχουν σεμινάρια που αφορούν τα δίκτυα, της νέες τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το πρόγραμμα των σχετικών σεμιναρίων και εργαστηρίων είναι:

  1. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές: Η αναπτυξιακή σκοπιά. Πέμπτη 9 Ιουλίου 18:30-21:00
  2. Utilization of Renewable Energy Sources (RES) and Information and Communication Technologies (ICT) for the Production and Management of Energy in Islands and Remote Areas. Παρασκευή 10 Ιουλίου 9:30-13:30
  3. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των ΤΠΕ για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Παρασκευή 10 Ιουλίου 18:30-21:00
  4. Broadband Networks. Σάββατο 11 Ιουλίου 9:30-13:30
  5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου - Ψηφιακό Χάσμα στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές. Σάββατο 11 Ιουλίου 18:30-21:00
  6. Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων κάθε ενότητας - Γενική συζήτηση. Κυριακή 12 Ιουλίου 9:30-13:30

Παράλληλη δραστηριότητα - Πειραματικό Εργαστήρι

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα λειτουργεί σε παράπλευρο χώρο πρακτικό εργαστήριο για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση κάθε ενδιαφερόμενου πάνω σε εφαρμογές ασυρμάτων δικτύων, Ανοιχτού Λογισμικού και χρήσης των Google Apps.

Όλα τα παραπάνω σεμινάρια και οι παράπλευρες εκδηλώσεις θα γίνουν στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.www.cywn.gr