Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

«Πράσινο φως» σε άδειες κολεγίων


Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης των κολεγίων, η οποία είχε «παγώσει» μετά την ανάληψη της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας από τον κ. Αρη Σπηλιωτόπουλο, ύστερα από τον ανασχηματισμό στις αρχές του χρόνου.


Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» τα στελέχη του Γραφείου Κολεγίων και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Σπουδών από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να ειδοποιούν ιδιοκτήτες κολεγίων, που λειτουργούν ως παραρτήματα ευρωπαϊκών ΑΕΙ στην Ελλάδα και τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση ίδρυσης, να καλύψουν τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στους φακέλους της αίτησης τους.

Αυτή η ενέργεια του Γραφείου Κολεγίων εκλαμβάνεται εκ μέρους των ιδιοκτητών κολεγίων ως θετικό βήμα, αφού οι άδειες πρέπει να χορηγηθούν έως τα τέλη Αυγούστου, εν όψει της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς. Βέβαια, η διαδικασία αναμένεται να προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις, κυρίως από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ειδικότερα, περίπου 40 κολέγια έχουν υποβάλει στο υπ. Παιδείας αίτηση για να λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το 2009 - 2010. Ομως, η υπουργική απόφαση, που έχει εκδοθεί με βάση τον νόμο 3696/2008 (περί κολεγίων) θεωρείται ότι θέτει στα κολέγια όρους οι οποίοι είναι παράνομοι (π. χ. ορίζει ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αξιολογεί τους τίτλους σπουδών των καθηγητών στα κολέγια) με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επειδή δεν εφάρμοσε σωστά την ευρωπαϊκή οδηγία 89/48 για την αναγνώριση του καθεστώτος των κολεγίων - παραρτημάτων ευρωπαϊκών ΑΕΙ στην Ελλάδα. Η οδηγία 89/48 αντικαταστάθηκε από την 36/05, η οποία ξεκαθαρίζει περισσότερο το θέμα, διευκρινίζοντας ότι μόνο το ΑΕΙ μπορεί να αξιολογεί το παράρτημα του και όχι οι αρχές της χώρας όπου αυτό βρίσκεται. Η Ελλάδα ωστόσο δεν έχει ενσωματώσει ούτε αυτή την οδηγία.


Πέρα από τις ενστάσεις για το νόμιμο των όρων που θέτει η υπουργική απόφαση και παρότι στο υπ. Παιδείας έχει συσταθεί το Γραφείο Κολεγίων και ΕΕΣ, η σχετική Επιτροπή Ελέγχου Κολεγίων δεν λειτούργησε ποτέ έως τώρα από το καλοκαίρι του 2008 και την ψήφιση του νόμου 3696/2008. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι ο κ. Σπηλιωτόπουλος προορίζει για πρόεδρο της Επιτροπής έναν εκ των στενότερων συνεργατών του, τον κ. Ηρακλή Βάλβη. Απόφαση που δηλώνει την πρόθεση της ηγεσίας να ρυθμίσει το ζήτημα, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές αντιδράσεις.

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις εν όψει της αδειοδότησης των κολεγίων. Γι' αυτό, άλλωστε, οι ιδιοκτήτες των κολεγίων που μίλησαν χθες στην «Κ» συνέδεσαν την έναρξη της διαδικασίας με το πέρας των ευρωεκλογών. Από την άλλη, ως προς τον χρόνο λήξης της διαδικασίας οι ιδιοκτήτες των κολεγίων λαμβάνουν την ακόλουθη απάντηση από στελέχη του υπουργείου: «Εμείς δεν το ξέρουμε, ο υπουργός το ξέρει»...

Πηγή: kathimerini.gr